Kontakt

 

CAMP MATIJA

HR- 22244 Betina

22244 Murter

 

Telefon fiksni : +385(0)98 768 726
Telefon fiksni : +385(0)22 434 795

Ime kontakt osobe : Nedjeljko Brkić
Telefon kontakt osobe: +385(0)98 768 726

E-mail adresa autokampa: nedjeljko.brkic@si.t-com.hr
E-mail adresa: nedjeljko.brkic@si.t-com.hr
URL: http://www.autocampingpark-matija.com

Reklame