CAMP ZAKONO, Ston

Autocamp Zakono

Savršen mir, ekološko okruženje, poznata pelješka vina, školjke, svježe ribe. Hladovina stoljetnih maslima, borova i tamara. Idelana plaža
za djecu i odrasle.

http://www.crtice-hrvatske.com/autokampovi/prikazautokamp.php?action=podaci&kaid=52

05.10.2010.


Reklame